ไฮเปอร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งเครื่องจักรก่อสร้างรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เรียกว่า “เลเบอร์” แต่กลับมีอาชญากรรมเลเบอร์อันเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อสังคมตามมา ตำรวจนครบาลจึงจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่พิเศษเพื่อรับมือกับคดีอาชญากรรมเหล่านั้น
ในปี 1998 หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ 2 Patrol Labor หรือ Patlabor จึงถือกาเนิดขึ้น แล้วเวลาก็ได้ผ่านไป ในปี 2013 ที่โตเกียว หน่วยเคลื่อนที่แผนก 1 ได้ถูกยุบไป ส่วนแผนก 2 ก็อยู่ในสถานการณ์ลูกผีลูกคน
นี่คือเรื่องราวของหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ 2 รุ่นที่ 3 ที่กำลัง ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของหน่วย

Episodes

EP.01
EP.02
EP.03
EP.04
EP.05
EP.06
EP.07
EP.08
EP.09
EP.10
EP.11
EP.12