MOGUMOGU ฟาร์มนี้มีสุข

MOGUMOGU ฟาร์มนี้มีสุข

จังหวัดคาโกชิม่าใต้สุดของคิวชูเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของญี่ปุ่น ของขึ้นชื่อของที่นี่คือ หมูดำคุโรบุตะ วัวขนดำ ไก่ดำและน้ำส้มสายชูดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของครัวแห่งซัตสึมะที่เป็นชื่อเก่าของจังหวัดคาโกชิม่า รายการ MOGUMOGU...