เรื่องราวอีกมุมมองหนึ่งก่อนที่ช็อปเปอร์จะได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของโจรสลัดหมวกฟาง