ฟูมะ มาสค์ไรเดอร์นินจาที่ชั่วร้าย ออกมาจากโลก VR เพื่อยึดครองโลก ทำให้เราคุณหมอมาสค์ไรเดอร์ต้องใช้พลังจากเกมของโลก VR ในการปกป้องโลก