มาสคอทประจำเมืองนีงาตะ โคมาจิ ฮานาโนะ และ ดังโกโร่ ซาสะ ได้ออกตามหาหินประหลาดที่ถูกขโมยไปหลังจากตกลงมาจากท้องฟ้า