ในจักรวาลอันไกลโพ้น มีดาวเคราะห์ที่ผักผลไม้มีชีวิตเหมือนมนุษย์
ดาวดวงนั้นชื่อว่า “สลัดเวิลด์”
ในสลัดเวิลด์มีเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นมากมาย
มาร่วมผจญภัยกับเหล่าพืชผักจอมป่วนในเดอะสลัดกันเถอะ

Episodes

EP.01
EP.02
EP.03
EP.04
EP.05
EP.06
EP.07
EP.08
EP.09
EP.10
EP.11
EP.12
EP.13
EP.14
EP.15
EP.16
EP.17
EP.18
EP.19
EP.20
EP.21
EP.22
EP.23
EP.24
EP.25
EP.26